Logo
Header text
Поверителност

Поверителността и сигурността на личните данни на участниците във фестивала винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни на Международния фестивал на анимационния филм "Златен Кукер", която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на страницата на фестивала. 
Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в базата данни на "Златен кукер"  („Администратора") и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат използвани.

 

Събиране и използване на лични данни 

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

1. Какви лични данни събираме

• Когато регистрирате акаунт, кандидатствате с филм и т.н, можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, e-mail, предпочитан начин за комуникация, учебно заведени, филмов екип, информация за банкова карта или др.
• Съхраняваме историята на кандидатстване, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.


2. Как използваме личните данни

• име, е - mail използваме за комуникация с всеки един участник при нужда. E - mail е задължителен за изпращане на потвържде ние, че сте участник във фестивала. 
• В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни, за да Ви информираме за евентуални промени или корекции преди фестивала. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

 

3. Защита на личните данни

• Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

4. Цялост и задържане на личните данни

• Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

 

Бисквитки

 Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

 

Линкове към други уеб страници

https://2021.animationfest-bg.eu/bg/home/ съдържа линкове към други уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени. Указанията за защита на личните данни важат само за страницата https://2021.animationfest-bg.eu/bg/home/
Международене фестивал на анимационния филм "Златен кукер" не предоставя получените данни на трети лица, с изключение на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като “Комисия за защита на потребителите”, “Комисия за регулиране на съобщенията”, “Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред”.